VERKKOKAUPAN SÄÄNNÖT

1. Säännöissä määritellään yleiset ehdot ja käytännöt, jotka koskevat Varsovassa sijaitsevan La Makeup Sp. z oo:n verkkokaupan www.fi.makeupstore.com (jäljempänä "verkkokauppa") kautta tapahtuvaa myyntiä, sekä määritellään Varsovassa sijaitsevan La Makeup Sp. z oo:n tarjoaman maksuttoman sähköisen palvelun ehdot ja edellytykset.

 

§ 1 Määritelmät

 

1. Työpäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta yleisiä arkipyhiä.

2. Toimitus - on varsinainen toimitus:

Myyjä toimittaa asiakkaalle tilauksessa määritellyt tuotteet tuotteen toimittajan välityksellä.

3. Toimittaja - on henkilö tai yritys, joka tekee yhteistyötä myyjän kanssa tuotteiden toimitusprosessissa:

a) Kuriiripalveluyritys;

b) DPD Pickup

4. Salasana - on kirjainten, Numeroiden Tai Muiden Symbolien Muodostama Yhdistelmä, Jonka Asiakas Verkkokokaupan Rekisteröintiprosessin Aikana Ja Hitän Suojaamaanamana P ääsy asiakkaan henkilökohtaiselle tilille verkokokaupassa.

5. Asiakas - on henkilö tai yritys, jolle palveluja tarjotaan sähköisessä muodossa lainsäädännöllisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti tai asiakkaan ja myyjän välisen myynti- ja ostosop imuksen perusteella.

6. Kuluttaja - on yksityishenkilö, joka tekee yrittäjän kanssa oikeustoimen, joka ei liity suoraan hänen liiketoimintaansa tai ammattitoimintaansa.

7. Asiakastili - jokaiselle asiakkaalle tarkoitettu erillinen sivu, jonka myyjä avaa asiakkaan puolesta sen jälkeen, kun asiakas on rekisteröitynyt ja tehnyt asiakastilipalvelun toimitussopimuksen..

8. Yrittäjä - on itssenäinen ammatinharjoittaja, oikeushenkilö tai organisaatio, jolle laki antaa oikeustoimikelpoisuuden, ja joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa omissa nimissään ja tekee liiketoimintaansa tai ammattitoimintaansa suoraan liittyviä oikeustoimia.

9. Säännöt - tärkeimmät säännöt, jotka mainitaan tässä.

10. Rekisteröityminen - on määriteltyjen sääntöjen mukaisesti tehty toimenpide, joka on välttämätön, jotta asiakas voi käyttää kaikkia verkkokaupan toimintoja..

11. Myyjä - La Makeup Sp. z oo, jonka pääkonttori sijaitsee Varsovassa (02-672), St. Domanevskaya 37, loc. 17.6, NIP: 5252636585, REGON: 363029583, joka on merkitty yrittäjärekisteriin, jota ylläpitää Varsovan piirituomioistuimen 12. kaupallisen osaston valtakunnallinen tuomioistuinrekisteri numerolla KRS 0000 587427, jonka rekisteröity pääoma on 26.400.000 zlotya; sähköposti: [email protected], joka on myös verkkokaupan omistaja.

12. Myymälän verkkosivut - ovat verkkosivut, joilla myyjä hallinnoi verkkokauppaansa, joka toimii osoitteessa www.fi.makeupstore.com

13. Tuotteet - ovat tuotteita, joita myyjä tarjoaa myymälän verkkosivuston kautta ja jotka saattavat olla osto- ja myyntisopimuksen kohteena.

14. Tiedonsiirtoväline - on materiaali tai väline, jonka avulla asiakas tai myyjä voi tallentaa henkilötietojaan ja jonka avulla nämä tiedot ovat tulevaisuudessa käytettävissä sen aikaa, kun näitä tietoja on tarkoitus käyttää, ja jonka avulla tallennetut tiedot voidaan palauttaa muuttumattomina.

15. Osto - ja myyntisopimus - sopimus, joka on tehty etänä säännöissä vahvistetuin ehdoin kuluttajan ja myyjän välillä.

 

§ 2 Yleiset säännöt ja verkkokaupan käyttö

 

1. Kaikki oikeudet verkkokauppaan, mukaan lukien tekijänoikeudet, immateriaalioikeudet verkkokaupan nimeen, verkkotunnukseen, verkkokaupan verkkosivustoon sekä verkkokaupan verkkosivustolla julkaistuihin malleihin, lomakkeisiin ja logoihin (lukuun ottamatta logoja ja kuvia, jotka on esitetty verkkokaupan verkkosivustolla tuotteiden esittelyä varten ja joiden tekijänoikeudet kuuluvat kolmansille osapuolille) kuuluvat myyjälle, ja niitä voidaan käyttää sääntöjen mukaisesti määritellyllä tavalla ja myyjän kirjallisessa muodossa antamalla suostumuksella.

2. Myyjä tekee parhaansa, jotta verkkokaupan käyttö olisi mahdollista Internetin käyttäjille, jotka käyttävät kaikkia suosittuja selaimia, käyttöjärjestelmiä, laitetyyppejä ja Internet-yhteyks iä. Tekninen vähimmäisvaatimus Verkkokaupan verkkosivuston käyttämiseksi on Internet Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60, Opera 53 tai Safari 5 tai uudempi, Javascript päällä, evästeiden hyväksyminen ja käytettävissä oleva Internet-yh teys (läpäisykyky vähintään 256 kbps). Kaupan verkkosivusto on optimoitu vähintään 1024x768 pikselin näytön resoluutiolle.

3. Myyjä käyttää "evästeiden" mekanismia, jonka myyjän palvelin tallentaa asiakkaan päätelaitteen kiintolevylle, kun asiakas käyttää verkkokaupan sivustoa. Evästeiden käytön tarkoituksena on varmistaa kaupan verkkosivuston asianmukainen toiminta asiakkaan päätelaitteilla. Tämä mekanismi ei tuhoa asiakkaan päätelaitetta eikä muuta asiakkaan päätelaitteiden konfiguraatiota tai näihin laitteisiin asennettuja ohjelmistoja. Kukin asiakas voi poistaa evästemekanismin käytöstä päätelaitteensa verkkoselaimessa. Myyjä huomauttaa, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa vaikeuksia tai häiritä Kaupan verkkosivuston käyttöä.

4. Jotta asiakas voi tehdä tilauksen Verkkokaupassa Verkkokaupan verkkosivuston kautta tai sähköpostitse ja käyttää Verkkokaupan verkkosivustoilla saatavilla olevia palveluita, hänellä on oltava aktiivinen käyttäjä tili.

Valitsemalla "Toimitus DPD:n noutopalvelun kautta" Asiakkaalla on myös oltava aktiivinen puhelinnumero ja aktiivinen sähköpostitili, joita tarvitaan toimitusta varten.

5. Tilauksen tekeminen puhelimitse verkkokaupasta edellyttää, että asiakkaalla on aktiivinen puhelinnumero ja aktiivinen sähköpostitili.

6. Myyjä ei saa tarjota laitonta sisältöä, eikä asiakas saa käyttää verkkokauppaa, sen verkkosivustoa tai myyjän tarjoamia maksuttomia palveluita, jos se rikkoo lakia, hyvän tavan vastaisia ​​sääntöj ä tai jos se vaikuttaa kolmansien osapuolten henkilökohtaisiin oikeuksiin.

7. Myyjä ilmoittaa, että Internetin julkinen olemus ja sähköisten palveluiden käyttö voivat sisältää riskin siitä, että asiattomat henkilöt voivat vastaanottaa ja muuttaa asiakkaan tietoja, minkä vuoksi asiak kaan on käytettävä asianmukaisia ​​toimenpiteitä mainittujen riskien minimoimiseksi. Asiakkaan tulisi erityisesti käyttää virustentorjuntaohjelmia ja ohjelmia, jotka suojaavat Internetin käyttäjien henkilöllisyyttä. Myyjä ei koskaan pyydä asiakasta antamaan salasanaa missään muodossa.

8. Asiakkaan ei ole sallittua käyttää verkkokaupan resursseja ja toimintoja sellaisten toimien toteuttamiseen, jotka loukkaavat myyjän etuja, eli toisen yrittäjän tai tuotteen mainostamiseen, sellaisen sisällön julkaisemiseen, joka ei liity myyjän toimintaan; väärän tai harhaanjohtavan sisällön lähettämiseen.

 

§ 3 Rekisteröinti

 

1. Luodakseen asiakastilin, asiakkaan on rekisteröidyttävä ilmaiseksi.

2. Rekisteröityminen ei ole välttämätöntä tilauksen tekemiseksi verkkokaupassa.

3. Rekisteröityäkseen asiakkaan on täytettävä myyjän tarjoama rekisteröitymislomake kaupan verkkosivuilla ja lähetettävä täytetty rekisteröitymislomake sähköisesti myyjälle valiten rekisteröintilomakkeesta sop iva toiminto. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas luo yksilöllisen salasanan.

4. Rekisteröintilomaketta täyttäessään asiakkaalla on mahdollisuus lukea säännöt ja hyväksyä niiden sisältö merkitsemällä asianmukainen kenttä lomakkeessa.

5. Asiakas voi rekisteröinnin aikana sallia henkilötietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin merkitsemällä asianmukaisen ruudun rekisteröintilomakkeessa. Tällöin myyjä ilmoittaa selkeästi asiakkaan henkilötietojen keräämisen tarkoituksen sekä näiden tietojen tiedossa olevat tai mahdolliset vastaanottajat.

6. Asiakkaan suostumus henkilötietojensa käsittelyyn markkinointitarkoituksiin tarkoittaa mahdollisuutta tehdä sopimus myyjän kanssa sähköisesti.

Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa toimittamalla myyjälle asianmukainen kirje asiakkaalta. Hakemus voidaan lähettää esimerkiksi sähköpostitse myyjän sähköpostiosoitteeseen.

7. Kun asiakas on lähettänyt täytetyn rekisteröintilomakkeen, hän saa välittömästi vahvistuksen rekisteröitymisestä myyjältä, rekisteröintilomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tällöin tehdään sopimus palvelun tarjoamisesta sähköisesti asiakkaan tilin kautta, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus päästä henkilökohtaiseen tiliinsä ja tehdä muutoksia rekisteröinnin yhteydessä annettuihin tietoihin.

 

§ 4 Tilaukset

 

1. Tiedot, jotka on näytetty myymälän verkkosivustolla, eivät ole tarjous myyjältä Civil Code -lain mukaisesti, vaan ne ovat vain tarjous asiakkaille osto- ja myyntisopimuksen tekemistä varten.

2. Asiakas voi tehdä tilauksia verkkokaupassa myymälän verkkosivuston kautta tai sähköpostitse 24/7.

3. Asiakas voi tehdä tilauksia verkkokaupassa puhelimitse, aukioloajat ja -päivät on ilmoitettu verkkokaupan verkkosivustolla.

4. Kun asiakas tekee tilauksen myymälän verkkosivuston kautta, hän tekee tilauksen valitsemalla haluamansa tuotteet. Tuote lisätään tilaukseen valitsemalla "OSTA" -painike tuotteen alla, joka on näkyvissä myymälän verkkosivuilla. Kun asiakas on viimeistellyt tilauksen kokonaisuudessaan ja valinnut toimitustavan ja maksutavan "Ostoskorissa", hän tekee tilauksen lähettämällä tilauslomakkeen myyjälle napsauttamalla kaupan verkkosivustolla olevaa "TEE TILAUS" -painiketta. Aina ennen tilauksen lähettämistä myyjälle, asiakkaalle ilmoitetaan valittujen tuotteiden ja toimituksen kokonaiskustannukset sekä kaikki lisäkustannukset, jotka hän on velvollinen maksamaan myynti- ja ostosopimuksen mukaisesti.

 5. Puhelimitse tilauksen tekevä asiakas käyttää myymälän verkkosivuilla ilmoitettua puhelinnumeroa. Puhelinkeskustelun aikana asiakas ilmoittaa myyjälle verkkokaupan verkkosivustolla olevien tuotteiden nimen, haluamiensa tuotteiden määrän, toimitustavan ja -osoitteen sekä maksutavan. Asiakas ilmoittaa myös sähköpostiosoitteensa tai osoitteensa kirjeenvaihtoa varten, joka on vahvistettava myyjälle, jos asiakkaan ja myyjän välillä tehdään osto- ja myyntisopimus. Myyjä ilmoittaa asiakkaalle joka kerta puhelinkeskustelun aikana valittujen tuotteiden kokonaishinnan ja valitun toimitustavan kokonaiskustannukset sekä kaikki lisäkustannukset, jotka asiakas on velvollinen maksamaan, jos myynti- ja ostosopimus tehdään.

6. Kun myynti- ja ostosopimus on tehty puhelimitse, myyjä lähettää asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai kirjeenvaihtoosoitteeseen tietoa sisältävän viestin, joka sisältää tiedot myynti- ja ostosopimuksen vahvistusehdoista. Vahvistus sisältää erityisesti: myynti- ja ostosopimuksen kohteena olevan tuotteen tiedot, sen hinnan, toimituskustannukset ja tiedot kaikista muista kustannuksista, jotka asiakas on velvollinen maksamaan myynti- ja ostosopimuksen mukaisesti.

7. Asiakas, joka tekee tilauksen sähköpostitse, lähettää sen siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka myyjä on ilmoittanut kaupan verkkosivustolla. Myyjälle lähetetyssä viestissä asiakas ilmoittaa etenkin seuraavat tiedot: tuotteiden nimi, myymälän verkkosivustolla esitettyjen tuotteiden väri ja määrä sekä yhteystietonsa.

8. §4.7 kohdassa määritellyn viestin jälkeen myyjä lähettää asiakkaalle sähköpostitse vastausviestin, jossa ilmoitetaan asiakkaan rekisteröintitiedot, valittujen tuotteiden hinta ja mahdollinen maksu- ja toimitustapa sekä sen kustannukset sekä tiedot kaikista lisämaksuista, jotka asiakkaan on maksettava osto- ja myyntisopimuksen mukaisesti. Viestissä kerrotaan asiakkaalle myös, että osto- ja myyntisopimuksen tekeminen sähköpostitse merkitsee velvollisuutta maksaa tilatut tuotteet. Myyjän antamien tietojen perusteella asiakas voi tehdä tilauksen lähettämällä sähköpostia myyjälle ja ilmoittamalla valitsemansa maksutavan ja toimitustavan.

9. Tekemällä tilauksen asiakas tekee tarjouksen tilauksen kohteena olevien tuotteiden myynti- ja ostosopimuksen tekemisestä.

10. Tilauksen tekemisen jälkeen myyjä lähettää hyväksymisvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11. Tilauksen vahvistamisen jälkeen myyjä lähettää tiedot tuotteiden toimituksesta asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Hyväksymistieto on myyjän ilmoitus tarjouksen hyväksymisestä, joka on määritelty 4 §:n 9. kohdassa, ja kun asiakas vastaanottaa tilauksen, kauppasopimus on tehty.

12. Myyjä vahvistaa myyntisopimuksen tekemisen jälkeen ehtonsa asiakkaalle lähettämällä sen tiedotteena asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai kirjallisesti osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut rekisteröitymisen tai tilauksen tekemisen yhteydessä.

 

§ 5 Maksut

 

1. Verkkokaupan verkkosivuilla tuotteen vieressä ilmoitetut hinnat ovat bruttohintoja, eivätkä ne sisällä toimituskuluja eivätkä muita kuluja, jotka asiakas on velvollinen maksamaan osto- ja myyntisopimuksen mukaisesti ja joista asiakkaalle ilmoitetaan, kun hän valitsee toimitustavan ja tekee tilauksen.

2. Asiakas voi valita seuraavista maksutavoista tilattujen tuotteiden osalta:

a) pankkisiirto Alankomaiden kauppakamariin numerolla 34259528 rekisteröidyn Adyen N.V.:n ylläpitämän ulkoisen maksualustan Adyenin kautta (tässä tapauksessa tilaus käsitellään sen jälkeen, kun myyjä on lähettänyt asiakkaalle tilauksen hyväksymisvahvistuksen ja kun myyjä on saanut PayProlta tiedon asiakkaan suorittamasta maksusta);

a) pankkisiirto myyjän pankkitilille (tässä tapauksessa tilaus käsitellään sen jälkeen, kun myyjä on lähettänyt asiakkaalle tilausvahvistuksen siitä, että kustannukset on saatu myyjän pankkitilille).

3. Asiakkaan on maksettava tilauksesta myynti- ja ostosopimuksessa määritelty hinta 3 työpäivän kuluessa, jos on valittu ennakkomaksu.

4. Jos asiakas ei suorita maksua 5 § 3 kohdassa mainitussa määräajassa, myyjä asettaa asiakkaalle lisäajan maksun suorittamiselle ja ilmoittaa siitä asiakkaalle tietovälineellä. Lisämaksuaikaa koskeva tieto sisältää myös tiedon tämän määräajan päättymispäivästä, jolloin myyjä luopuu myyntisopimuksesta. Jos asiakas ei noudata toista maksuaikaa, myyjä lähettää asiakkaalle tietovälineellä sopimuksen purkamisilmoituksen sopimuksen irtisanomisesta Art. 491 siviililain mukaisesti.

 

§ 6 Toimitus

 

1.  Myyjä toimittaa Suomeen.

2. Myyjä on velvollinen toimittamaan osto- ja myyntisopimuksen kohteena olevat tuotteet moitteettomasti.

3. Myyjä ilmoittaa kaupan verkkosivustolla, kuinka monta arkipäivää tilauksen toimittamiseen ja käsittelyyn kuluu.

4. Kaupan verkkosivustolla ilmoitettu tilauksen toimitus- ja käsittelyaika lasketaan työpäivinä asetusten 5 § kohdan 2 mukaisesti.

5. Tilatut tuotteet toimitetaan asiakkaalle toimittajan kautta tilauslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Jos DPD Pickup valitaan toimittajaksi, toimitusosoite on DPD Pickup-pisteen osoite, jonka asiakas on valinnut tilaushetkellä.

6. Sinä päivänä kun tuotteet lähetetään asiakkaalle, myyjä lähettää asiakkaalle vahvistusviestin lähetyksestä asiakkaan sähköpostiosoitteeseen.

7. Asiakkaan velvollisuutena on tutkia toimitettu paketti huolellisesti tavalla, joka on hyväksyttävä tämän tyyppisille paketeille. Jos tuotteelle aiheutuu vahinkoa tai tuote katoaa, asiakkaalla on oikeus vaatia toimittajan työntekijältä asianmukaisen raportin täyttämistä.

8. Toimituksen kohteena olevaan lähetykseen liitetään asiakkaan toiveiden mukaisesti kuitti tai arvonlisäverollinen lasku toimitetuista tuotteista.

Saadakseen arvonlisäverollisen laskun, asiakkaan on tilausta tehdessään kerrottava, että hän ostaa tuotteet yrittäjänä (verovelvollisena). Sen voi tehdä valitsemalla tilauslomakkeessa asiaankuuluvan kohdan ennen tilauksen lähettämistä myyjälle.

Erityishuomautus: Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että teknisistä syistä johtuen emme voi käsitellä oikeushenkilöiden tilauksia. Työskentelemme ongelman ratkaisemiseksi ja toivomme pystyvämme korjaamaan sen lähiaikoina.

9. Osana asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta, myyjä voi lähettää asiakkaan sähköpostiosoitteeseen kutsun vastata palvelun jälkeiseen kysymyslomakkeeseen. Kysymyksiä esitetään yhteistyön mielekkyyden tutkimiseksi. Asiakas voi täyttää lomakkeen vapaaehtoisesti.

 

§ 7 Myyjän takuu

 

1. Myyjä varmistaa, että tuotteet toimitetaan ilman mitään virheitä ja juridisia virheitä. Myyjä vastaa asiakkaalle toimitetuista tuotteista, jos tuotteessa on fyysinen tai juridinen virhe (takuu).

2. Jos tuotteissa on vikoja, asiakas voi:

a) esittää pyynnön hinnanalennuksesta tai osto- ja myyntisopimuksen purkamisesta, jos myyjä ei välittömästi ja ilman asiakkaalle aiheutuvia haittoja korvaa virheellistä tuotetta viattomalla tuotteella tai ei poista puutetta. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos myyjä on jo vaihtanut tai korjannut kyseiset tuotteet tai jos myyjä ei ole täyttänyt velvollisuuttaan korvata tuotteet asianmukaisella tuotteella tai poistaa virheet. Asiakas voi myyjän ehdottaman vian korjaamisen sijasta vaatia tuotteen vaihtamista tuotteeseen, jossa ei ole vikoja, tai tuotteen vaihtamisen sijasta vaatia virheen poistamista, ellei tuotetta ole mahdotonta saattaa sopimuksen mukaiseksi asiakkaan haluamalla tavalla tai ellei se vaadi kohtuuttomia kustannuksia verrattuna myyjän ehdottamaan menetelmään. Ylimääräisiä kustannuksia käsiteltäessä on otettava huomioon virheettömän tuotteen hinta, todetun virheen tyyppi ja laajuus sekä haitat, joille asiakas muutoin altistuisi.

b) vaatia viallisen tuotteen vaihtamista virheettömään tuotteeseen tai virheen korjaamista. Myyjä on velvollinen vaihtamaan viallisen tuotteen virheettömään tuotteeseen tai korjaamaan vian kohtuullisessa ajassa aiheuttamatta asiakkaalle haittaa. Myyjä voi kieltäytyä täyttämästä asiakkaan pyyntöä, mikäli on mahdotonta saattaa viallinen tuote Myynti- ja sopimusehtojen mukaiseksi ostosopimuksen noudattaminen ostajan valitsemalla tavalla tai jos se edellyttää kohtuuttomia kustannuksia verrattuna toiseen mahdolliseen tapaan, jolla virheellinen tuote saatetaan myyntisopimuksen mukaiseksi. Myyjän on vastattava korjaus- tai vaihtokustannuksista.

3. Asiakkaan, jolla on oikeus takuuseen, on toimitettava viallinen tuote myyjän osoitteeseen. Jos asiakas on kuluttaja, myyjä maksaa toimituskulut.

4. Myyjä vastaa takuun perusteella, jos fyysinen vika havaitaan kahden vuoden kuluessa siitä, kun tuotteet on toimitettu asiakkaalle. Vaatimus vian poistamisesta tai tuotteen korvaamisesta virheettömällä tuotteella vanhenee vuoden kuluttua, mutta tämä määräaika ei voi päättyä ennen ensimmäisessä virkkeessä mainitun määräajan päättymistä. Tämän ajanjakson aikana asiakas voi peruuttaa myynti- ja ostosopimuksen tai tehdä hinnanalennushakemuksen tuotteessa havaitun vian vuoksi. Jos asiakas on pyytänyt tuotteen vaihtamista virheettömään tuotteeseen tai virheen poistamista, määräaika myynti- ja ostosopimuksen purkamiselle tai hinnanalennushakemuksen täyttämiselle alkaa, kun myyjä ei noudata määräaikaa tuotteen vaihtamiseksi tai sen virheen poistamiseksi.

5. Asiakas voi tehdä tuotteisiin tai osto- ja myyntisopimuksen noudattamiseen liittyviä reklamaatioita kirjallisesti myyjän osoitteeseen.

6.  Tuotteita koskevaan reklamaatioon tai asiakkaan esittämään myyntisopimuksen noudattamiseen liittyvään reklamaatioon, myyjä vastaa 14 päivän kuluessa reklamaation sisältävän pyynnön lähettämisestä.

7. Asiakas voi tehdä reklamaation myyjälle käyttämällä myyjän tarjoamia maksuttomia sähköisiä palveluita. Reklamaatio voidaan toimittaa sähköisesti osoitteeseen [email protected]. Reklamaatiossa asiakkaan tulee kuvata ongelma. Myyjä käsittelee reklamaation välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa, ja antaa asiakkaalle vastauksen.

8. Myyjä ei vastaa takuusta yrittäjien osalta.

 

§ 8 Valmistajan/jälleenmyyjän takuu

 

1. Myyjän myymät tuotteet saattavat kuulua tuotteiden valmistajan tai jälleenmyyjän myöntämän takuun piiriin.

2. Kun kyseessä ovat tuotteet, joilla on tällainen takuu, tiedot takuun saatavuudesta ja sisällöstä näkyvät aina kaupan verkkosivuilla.

 

§ 9 Osto- ja myyntisopimuksen irtisanominen

 

1. Asiakas, joka on kuluttaja ja joka on tehnyt osto- ja myyntisopimuksen, voi peruuttaa sen 14 päivän kuluessa ilman perusteluja.

2. Myynti- ja ostosopimuksen irtisanomisaika alkaa siitä hetkestä, kun kuluttaja tai hänen valitsemansa kolmas osapuoli, joka ei ole toimittaja, aloittaa tuotteiden hallussapidon, ja jos sopimus sisältää useita tuotteita, jotka myydään erikseen, ryhmissä tai osissa, - siitä hetkestä, kun kuluttaja tai kolmas osapuoli aloittaa viimeisen tuotteen, ryhmän tai osan hallussapidon. Kuluttaja voi peruuttaa osto- ja myyntisopimuksen lähettämällä peruutuskirjeen myyjälle. Tämä kirje voidaan lähettää esimerkiksi kirjallisena sähköpostitse myyjän osoitteeseen. Peruuttamisilmoituksen voi toimittaa lomakkeella, jonka myyjä on maininnut kaupan verkkosivuilla osoitteessa: Peruuttamislomake. Määräajan noudattamiseksi riittää, että hakemus lähetetään ennen sen päättymistä.

3. Jos osto- ja myyntisopimus irtisanotaan, se katsotaan mitättömäksi.

4. Jos kuluttaja on tehnyt hakemuksen kauppasopimuksen peruuttamiseksi ennen kuin myyjä on hyväksynyt hänen tarjouksensa, tarjous on mitätön.

5. Myyjä on velvollinen palauttamaan kaikki maksut, jotka kuluttaja on suorittanut, mukaan lukien kulut, jotka aiheutuvat tuotteiden toimittamisesta kuluttajalle, välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on vastaanottanut osto- ja myyntisopimuksen peruutushakemuksen. Myyjä voi pidättää kuluttajalta saatujen maksujen palauttamisen, kunnes tuote on toimitettu takaisin tai kunnes kuluttaja on toimittanut todisteen tuotteen palauttamisesta, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.

6. Jos peruutusoikeuttaan käyttävä kuluttaja on valinnut muun kuin myyjän tarjoaman halvimman normaalin toimitustavan, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan kuluttajalle aiheutuneita lisäkustannuksia.

7. Kuluttaja on velvollinen palauttamaan tuotteet välittömästi myyjälle, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin hän on irtisanonut osto- ja myyntisopimuksen. Määräajan noudattamiseksi riittää, että tuotteet palautetaan myyjälle ajoissa.

8. Jos asiakas, joka on kuluttaja, kieltäytyy sopimuksesta, asiakas maksaa vain tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset..

9. Jos tuotetta ei sen luonteen vuoksi voi palauttaa postitse, myyjän on ilmoitettava kuluttajalle tuotteen palautuskustannukset kaupan verkkosivuilla.

10. Kuluttaja on vastuussa tuotteen arvonalennuksesta, joka johtuu tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä ottaen huomioon sen ominaisuudet ja toiminta.

11. Myyjän on palautettava maksu käyttäen samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja ole henkilökohtaisesti sopinut muusta palautustavasta, josta ei aiheudu hänelle kustannuksia.

12. Osto- ja myyntisopimuksen peruuttamisoikeutta ei ole taattu asiakkaalle, joka on kuluttaja, kun kyseessä ovat suljetussa pakkauksessa toimitetut tuotteet, joita ei voida palauttaa pakkauksen avaamisen jälkeen terveys- tai hygieniasyistä, mikäli pakkaus on avattu toimituksen jälkeen.

 

§ 10 Maksuttomat palvelut

 

1. Myyjä tarjoaa asiakkaille maksuttomia sähköisiä palveluja:

a) Yhteydenottolomake;

b) uutiskirjeet;

c) Asiakastili;

d) Arvostelut

 

2. Edellä 10 § 1. kohdassa määritellyt palvelut tarjotaan 24/7.

3. Myyjällä on oikeus valikoida ja muuttaa valittujen palveluiden tyyppiä, lomaketta, ajankohtaa ja käyttötapaa, joista hän ilmoittaa asiakkaille sääntömuutosten mukaisesti.

4. "Yhteydenottolomake"-palvelun avulla voit lähettää viestin myyjälle kaupan verkkosivustolla.

5. Maksuttoman palautepalvelulomakkeen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa ja se tarkoittaa sitä, että pyyntöjen lähettäminen myyjälle lopetetaan.

6. Uutiskirje-palvelua voi käyttää kuka tahansa asiakas, joka syöttää sähköpostiosoitteensa verkkokaupan verkkosivustolla olevaan rekisteröitymislomakkeeseen. Täytetyn rekisteröintilomakkeen lähettämisen jälkeen asiakas saa välittömästi aktivointilinkin sähköpostitse, jotta hän voi vahvistaa uutiskirjeiden tilauksen. Linkin aktivoinnin jälkeen asiakas tekee sopimuksen uutiskirjepalvelun saamisesta sähköisessä muodossa. Asiakas voi lisäksi merkitä rekisteröintilomakkeen täytön aikana asianmukaisen ruudun tilatakseen uutiskirjeet.

7. Uutiskirje-palvelun tarkoituksena on lähettää asiakkaalle sähköpostiviestejä, jotka sisältävät tietoa uusista tuotteista tai palveluista ja tarjouksista. Myyjä lähettää sähköpostiviestit kaikille tilaajille.

8. Jokainen kirje sisältää etenkin seuraavat tiedot: tiedot lähettäjästä, täytetty "aihe"-kenttä, jossa määritellään kirjeen sisältö, sekä tiedot mahdollisuudesta ja vaihtoehdosta peruuttaa ilmainen uutiskirjepalvelu.

9. Asiakas voi peruuttaa kirjeiden tilauksen milloin tahansa sähköpostiviestin linkistä tai poistamalla vastaavan kentän käytöstä asiakastilin kautta..

10. Asiakastili"-palvelu on käytettävissä rekisteröitymisen jälkeen säännöissä kuvatuin ehdoin, ja se tarkoittaa, että asiakkaalle tarjotaan oma sivu kaupan verkkosivustolla, jonka avulla asiakas voi muuttaa rekisteröinnin aikana antamiaan tietoja sekä seurata jo tehtyjen tilausten tilaa ja tilaushistoriaa..

11. Rekisteröitynyt asiakas voi esittää myyjälle pyynnön asiakastilin poistamiseksi, mutta jos myyjä pyytää asiakastilin poistamista, se voidaan poistaa 14 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

12. Arvostelut-palvelun avulla myyjä ja Asiakkaat, joilla on Asiakastili, voivat julkaista kaupan verkkosivustolla asiakkaiden yksilöllisiä mielipiteitä tuotteista.

13. Arvostelut-palvelun peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa, ja se tarkoittaa, että asiakas lopettaa sisällön julkaisemisen kaupan verkkosivustolla.

14. Myyjällä on oikeus estää pääsy asiakkaan tiliin ja ilmaispalveluihin, jos asiakas toimii sopimattomasti myyjää tai muita asiakkaita kohtaan, asiakas rikkoo lakia tai sääntöjen määräyksiä, sekä silloin, kun pääsy asiakkaan tiliin ja ilmaispalveluihin on perusteltua estää turvallisuussyistä - erityisesti: Kaupan verkkosivuston turvallisuuden rikkominen tai muut hakkerointitoimet. Asiakastilin ja ilmaispalvelujen käytön estäminen edellä mainituista syistä kestää sen ajan, joka on tarpeen sen ongelman ratkaisemiseksi, joka on perusteena asiakastilin ja ilmaispalvelujen käytön estämiselle. Myyjä ilmoittaa asiakkaalle tilinsä ja ilmaispalveluidensa käytön estämisestä sähköisesti osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut rekisteröintilomakkeessa.

 

§ 11 Myyjän vastuu sisällön julkaisemisesta

 

1. Sisältö, joka on julkaistu kaupan verkkosivustolla, on vapaaehtoisesti ja saatavilla myyjän ansiosta. Lähetetty sisältö ei edusta myyjän henkilökohtaisia näkemyksiä, eikä sitä pidä rinnastaa hänen toimintaansa. Myyjä ei ole sisällöntuottaja, vaan ainoastaan henkilö, joka tarjoaa tähän tarkoitukseen riittävät resurssit.

2. Myyjä vakuuttaa, että:

a) hänellä on oikeus käyttää omistusoikeudellisia tekijänoikeuksia, teollisoikeuksia ja/tai lähioikeuksia sisällön muodostaviin teollisoikeudellisiin kohteisiin (esimerkiksi tavaramerkkeihin) ja/tai lähioikeuksien kohteisiin;

b) sääntöjen 10 §:ssä määriteltyjen palvelujen, henkilötietojen, kuvien ja kolmansia osapuolia koskevien tietojen sijoittaminen ja jakaminen tapahtuu laillisesti, vapaaehtoisesti ja niiden henkilöiden suostumuksella, joita ne koskevat;

c) hän suostuu antamaan muille asiakkaille ja myyjille pääsyn julkaistuun sisältöön ja antaa myös oikeuden käyttää sitä ilmaiseksi näiden sääntöjen määräysten mukaisesti;

d) antaa suostumuksensa kaikkiin tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia koskevan lain mukaisiin valmisteluihin.

3. Myyjällä ei ole oikeutta:

a) julkaista sääntöjen 10 §:ssä määriteltyjen palveluiden käytön yhteydessä kolmansien osapuolten henkilötietoja ja jakaa kolmansien osapuolten kuvia ilman lain edellyttämää suostumusta tai kolmannen osapuolen suostumusta;

b) sijoittaa mainossisältöä osana sääntöjen 10 §:ssä määriteltyjen palvelujen käyttöä.

4. Myyjä on vastuussa asiakkaiden julkaisemasta sisällöstä edellyttäen, että hän saa sääntöjen 12 §:n mukaisen ilmoituksen.

5. Asiakkaat eivät saa julkaista sisältöä, joka voi erityisesti:

a) on julkaistu pahoissa aikeissa, esimerkiksi tarkoituksenaan loukata kolmansien osapuolten henkilökohtaisia oikeuksia;

b) loukata kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien suojaan, teollisoikeuksien suojaan, liikesalaisuuksiin tai salassapitovelvollisuuksiin liittyvät oikeudet;

c) olla loukkaavia tai aiheuttaa uhkaa muille ihmisille, sisältää hyvän tavan vastaista kieltä (esimerkiksi käyttää rivouksia tai termejä, joita yleensä pidetään loukkaavina);

d) olla ristiriidassa myyjän etujen kanssa;

e) muutoin rikkoa sääntöjen määräyksiä, käyttäytymissääntöjä, sovellettavaa lainsäädäntöä, sosiaalisia tai moraalisia normeja.

6. Jos sääntöjen 12 §:n mukainen ilmoitus on vastaanotettu, myyjällä on oikeus muuttaa tai poistaa sisällöt, jotka asiakas on julkaissut osana sääntöjen 10 §:ssä määriteltyjen palveluiden käyttöä, erityisesti sisällöt, joiden osalta kolmansien osapuolten tai asianomaisten viranomaisten raporttien perusteella on todettu, että ne saattavat rikkoa näitä sääntöjä tai sovellettavia lakeja. Myyjä ei jatkuvasti

valvo julkaistua sisältöä.

7. Myyjä suostuu siihen, että asiakas voi käyttää hänen myymälän verkkosivustolla julkaisemaansa sisältöä ilmaiseksi.

 

§ 12 Ilmoittaminen uhkauksista tai oikeuksien rikkomisesta

 

1. Jos asiakas tai muu yksityishenkilö tai oikeushenkilö katsoo, että kaupan verkkosivustolla julkaistu sisältö loukkaa hänen oikeuksiaan, henkilökohtaisia oikeuksiaan, säädyllisyyttä, tunteita, moraalia, vakaumusta, hyvän tavan mukaista kilpailua koskevia periaatteita, tietotaitoa, lailla suojattuja salaisuuksia tai velvoitteen perusteella, voi ilmoittaa myyjälle mahdollisesta loukkauksesta.

2. Myyjä, jolle on ilmoitettu mahdollisesta rikkomuksesta, poistaa välittömästi rikkomuksen aiheuttaneen sisällön myymälän verkkosivuilta.

 

 

§ 13 Henkilötietojen suojaaminen

 

1. Henkilötietojen suojaa koskevat säännöt löytyvät tietosuojaselosteesta (Privacy Policy).

 

§ 14 Sopimuksen irtisanominen (ei koske osto- ja myyntisopimusta)

 

1. Sekä asiakas että myyjä voivat irtisanoa sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen milloin tahansa ja ilman perusteluja ottaen huomioon toisen osapuolen ennen edellä mainitun osto- ja myyntisopimuksen irtisanomista saamat oikeudet ja alla kuvatut ehdot.

2. Asiakas, joka on rekisteröitynyt, irtisanoo sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan osto- ja myyntisopimuksen lähettämällä myyjälle asianmukaisen tahdonilmaisun käyttäen mitä tahansa etäviestintävälinettä, jonka avulla myyjä voi lukea asiakkaan kirjeen.

3. Myyjä irtisanoo sähköisten palvelujen tarjoamista koskevan osto- ja myyntisopimuksen lähettämällä asiakkaalle vastaavan kirjeen asiakkaan rekisteröintiprosessin aikana ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 

 

§ 15 Loppupäätelmät

 

1. Myyjä on vastuussa siitä, että osto- ja myyntisopimus jää täyttämättä tai täyttyy virheellisesti, mutta jos sopimus on tehty yrittäjäasiakkaiden kanssa, myyjä on vastuussa vain tahallisesta vahingosta ja yrittäjäasiakkaalle aiheutuneiden todellisten tappioiden osalta.

2. Näiden sääntöjen sisällön voi tallentaa tulostamalla, tallentamalla tietovälineelle tai lataamalla sen milloin tahansa kaupan verkkosivuilta.

3. Jos tehtyyn osto- ja myyntisopimukseen liittyy erimielisyyksiä, osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet hyvässä yhteisymmärryksessä. Riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Puolan lakia.

4. Jokainen asiakas voi käyttää tuomioistuinten ulkopuolisia keinoja valitusten ratkaisemiseksi ja vahingonkorvausten perimiseksi. Tässä yhteydessä asiakas voi hyödyntää sovittelua. Luettelot pysyvistä sovittelijoista ja aktiivisista sovittelukeskuksista toimitetaan ja annetaan asianomaisten käräjäoikeuksien presidenttien toimesta. Asiakas, joka on kuluttaja, voi myös käyttää tuomioistuinten ulkopuolisia valituskeinoja täyttämällä valituksen EU:n ODR-verkkopalvelun kautta, joka on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Kaikki tilaukset, jotka myyjä on hyväksynyt toteutettavaksi ennen uusien sääntöjen voimaantulopäivää, toteutetaan asiakkaan tilauksen tekopäivänä voimassa olevien sääntöjen perusteella. Sääntömuutos tulee voimaan 7 päivän kuluessa siitä, kun se on julkaistu kaupan verkkosivuilla. Myyjä ilmoittaa sääntömuutoksesta asiakkaille 7 päivää ennen uusien sääntöjen voimaantuloa sähköpostilla, joka sisältää linkin muutettujen sääntöjen tekstiin. Jos Asiakas ei hyväksy uusia Sääntöjä, hän on velvollinen ilmoittamaan tästä myyjälle, mikä johtaa myyntisopimuksen purkamiseen sääntöjen 14 §:n määräysten mukaisesti.

6. Asetus tulee voimaan 01.10.2023.

 

Kirjaudu sisään

Salasanan palautus

soitamme sinulle takaisin!