Tietosuojakäytäntö & evästeet

1. Tässä tietosuojakäytännössä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat verkkokaupan www.fi.makeupstore.com (jäljempänä "verkkokauppa") kautta saatujen henkilötietojen käsittelyä.

2. Verkkokaupan omistaja ja rekisterinpitäjä on La Makeup Sp. z o.o., jonka pääkonttori sijaitsee Varsovassa (02-672), st. Domanevskaya 37, loc. 17.6, joka on merkitty Varsovan pääkaupungin piirituomioistuimen ylläpitämään valtakunnalliseen tuomioistuinrekisteriin, Valtion tuomioistuinrekisterin XII kaupalliseen osastoon numerolla KRS 0000587427, jonka rekisteröity pääoma on, jäljempänä 'La Makeup Sp. z o.o.'.

3. La Makeup Sp. z o.o.:n verkkokaupan kautta keräämiä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), joka tunnetaan myös nimellä GDPR, mukaisesti.

4. La Makeup Sp. z o.o. toimii erittäin huolellisesti kunnioittaakseen verkkokaupassa vierailevien asiakkaiden yksityisyyttä.

 

§ 1 Käsiteltävien tietojen tyyppi, tarkoitus ja oikeusperusta

 

1. La Makeup Sp. z о.о. (Makeup) kerää tietoja yksityishenkilöistä, jotka harjoittavat oikeudellista (laillista) toimintaa, joka ei liity suoraan heidän toimintaansa, yksityishenkilöistä, jotka harjoittavat liiketoimintaa tai ammatillista toimintaa omissa nimissään, ja yksityishenkilöistä, jotka edustavat oikeushenkilöitä tai organisaatioyksiköitä, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, joille on laillisesti myönnetty oikeustoimikelpoisuus, jäljempänä yhteisesti 'asiakkaat'.

 

2. Asiakkaiden henkilötietoja kerätään, jos:

 

a) rekisteröidään tili verkkokauppaan yksilöllisen tilin luomiseksi ja tämän tilin hallinnoimiseksi. Oikeusperusta: Tarpeellisuus tilipalvelun tarjoamista koskevan sopimuksen täyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta);

b) tilauksen tekeminen verkkokaupassa myyntisopimuksen toteuttamiseksi. Oikeusperusta: välttämättömyys myyntisopimuksen täyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta);

c) uutiskirjeen (Newsletter) tilaaminen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka kohteena on sähköisesti tarjottu palvelu. Oikeusperusta: rekisteröidyn suostumus uutiskirjepalvelun tarjoamista koskevan sopimuksen täyttämiseksi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

 

3. Luodessaan tilin verkkokauppaan Asiakas antaa seuraavat tiedot:

a) sähköpostiosoite;

b) osoitetiedot;

a. postinumero ja kaupunki;

b. maa (osavaltio);

c. katu ja talonumero/asunnon numero;

c) etu- ja sukunimi;

d) puhelinnumero.

 

4. Luodessaan tilin verkkokauppaan asiakas asettaa itsenäisesti yksilöllisen salasanan, jolla hän pääsee tilille. Asiakas voi vaihtaa salasanan myöhemmin 6 §:ssä kuvatuin ehdoin.

 

5. Tehdessään tilauksen Verkkokaupassa Asiakas antaa seuraavat tiedot:

a) sähköpostiosoite;

b) osoitetiedot;

a. postinumero ja kaupunki;

b. maa (osavaltio);

c. katu ja talon/asunnon numero;

c) etu- ja sukunimi;

d) puhelinnumero.

 

6. Yrittäjien osalta edellä mainittua tietosisältöä laajennetaan lisäksi seuraavasti:

a) yrittäjän yritys;

b) verotunniste.

 

7. Uutiskirjepalvelua käytettäessä Asiakas antaa ainoastaan sähköpostiosoitteen.

 

8. Kaupan verkkosivustoa käytettäessä voidaan ladata lisätietoja, erityisesti: Asiakkaan tietokoneelle määritetty IP-osoite tai Internet-palveluntarjoajan ulkoinen IP-osoite, verkkotunnus, selaimen tyyppi, käyttöaika, käyttöjärjestelmän tyyppi.

 

9. Asiakkailta voidaan kerätä myös navigointitietoja, mukaan lukien tiedot linkeistä ja linkeistä, joita he päättävät napsauttaa, tai muista Verkkokaupassa tehdyistä toimista. Oikeusperusta - oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), joka koostuu sähköisesti tarjottujen palvelujen käytön helpottamisesta ja näiden palvelujen toimivuuden parantamisesta.

 

10. Vaateiden määrittämiseksi, tutkimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi voidaan käsitellä joitakin asiakkaan toimittamia henkilötietoja osana verkkokaupan toimintojen käyttöä, kuten: etu- ja sukunimi, tiedot palvelujen käytöstä, jos vaateet johtuvat tavasta, jolla asiakas käyttää palveluja, muut tiedot, jotka ovat tarpeen vaateen olemassaolon todistamiseksi, mukaan lukien kärsityn vahingon laajuus. Oikeusperusta - oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), joka muodostuu saatavien laatimisesta, ajamisesta ja täytäntöönpanosta sekä saatavien puolustamisesta tuomioistuimissa ja muissa valtion viranomaisissa käytävissä menettelyissä.

 

11. Henkilötietojen antaminen La Makeup Sp. z o.o:lle on vapaaehtoista tehtyjen myyntisopimusten tai La Makeup Sp. z.o.o:n verkkosivuston kautta tapahtuvan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuitenkin sillä varauksella, että lomakkeissa määriteltyjen tietojen antamatta jättäminen rekisteröintiprosessin aikana estää rekisteröinnin ja asiakastilin perustamisen, ja jos asiakas tekee tilauksen ilman asiakastilin rekisteröintiä, se estää asiakkaan tilauksen toimittamisen ja toteuttamisen.

 

2 § Kenelle tietoja siirretään tai annetaan ja kuinka kauan niitä säilytetään?

 

1. Asiakkaan henkilötiedot siirretään palveluntarjoajille, joita La Makeup Sp. z o.o. käyttää verkkokaupan ylläpidossa. Palveluntarjoajat, joille henkilötietoja siirretään, noudattavat sopimusjärjestelyistä ja olosuhteista riippuen La Makeup Sp. z o.o.:n ohjeita näiden tietojen käsittelyn tarkoituksista ja menetelmistä (henkilötietojen käsittelijät) tai määrittelevät itsenäisesti käsittelynsä tarkoitukset ja menetelmät (rekisterinpitäjät).

 

a) Käsittelijät. La Makeup Sp. z o.o. käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja vain La Makeup Sp. z o.o:n pyynnöstä. Näitä ovat muun muassa hosting-palvelujen tarjoajat, markkinointijärjestelmät, verkkokaupan liikenteen analysointijärjestelmät ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden analysointijärjestelmät;

 

b) Ylläpitäjät. La Makeup Sp. z o.o. käyttää palveluntarjoajia, jotka eivät toimi pelkästään ohjeiden mukaan ja määrittävät itse asiakkaiden henkilötietojen käytön tavoitteet ja menetelmät. Ne tarjoavat sähköisiä maksu- ja pankkipalveluja.

 

2. Sijainti. Palveluntarjoajat sijaitsevat Puolassa ja muissa Euroopan talousalueen (ETA) maissa.

 

3. Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään:

 

a) Jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus, La Makeup Sp. z o.o. käsittelee asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin suostumusta ei ole peruutettu, ja suostumuksen peruuttamisen jälkeen sellaisen ajanjakson ajan, joka vastaa La Makeup Sp. z o.o.:n mahdollisesti esittämien ja La Makeup Sp. z o.o.:ta vastaan esitettävien vaateiden vanhentumisaikaa. Ellei erityissäännöksessä toisin säädetä, vanhentumisaika on kuusi vuotta ja määräaikaisia etuuksia koskevien saatavien ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvien saatavien osalta kolme vuotta.

 

b) Jos tietojenkäsittelyn perusteena on sopimuksen täyttäminen, La Makeup Sp. z o.o. käsittelee asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi ja sen jälkeen ajan, joka vastaa saatavien vanhentumisaikaa. Ellei erityissäännöksessä toisin määrätä, vanhentumisaika on kuusi vuotta ja määräaikaisia etuuksia koskevien saatavien ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvien saatavien osalta kolme vuotta.

 

4. Jos verkkokaupassa tehdään ostos, henkilötietoja voidaan siirtää asiakkaan valinnan mukaan seuraaville tahoille tilattujen tavaroiden toimittamiseksi:

a) kuriiripalveluyritykselle;

 

5. Jos Asiakas valitsee maksun Adyen-alustan kautta, hänen henkilötietonsa siirretään maksun suorittamiseksi tarvittavassa laajuudessa Adyen N.V.:lle, joka on Alankomaiden kauppakamariin numerolla 34259528 rekisteröity yritys, jonka kotipaikka on Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdamissa, Alankomaissa, ja niitä käsitellään EU:n tietosuojadirektiivin 95/46 ja sitä seuraavien (mukaan lukien EU:n tietosuoja-asetus 2016/679) ja sovellettavien Alankomaiden tietosuojalakien mukaisesti.

 

 6. Navigointitietoja voidaan käyttää asiakkaiden parempaan palveluun, tilastotietojen analysointiin ja verkkokaupan mukauttamiseen asiakkaan mieltymyksiin sekä verkkokaupan hallinnointiin.

 

7. Jos Asiakas tilaa uutiskirjeitä sähköpostiosoitteeseen, La Makeup Sp. z o.o. lähettää sähköisiä viestejä, jotka sisältävät kaupallista tietoa kampanjoista ja verkkokaupassa saatavilla olevista uusista tuotteista.

 

8. Pyydettäessä La Makeup Sp. z o.o. antaa henkilötietoja valtuutetuille valtion viranomaisille, erityisesti syyttäjänviraston organisaatioyksiköille, poliisille, Henkilötietojen suojaamisviraston puheenjohtajalle.

 

§ 3 Evästeiden mekanismi, IP-osoite

 

1. Verkkokauppa käyttää pieniä tiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi. La Makeup Sp. z o.o. tallentaa ne verkkokaupassa vierailevan henkilön päätelaitteeseen, jos verkkoselain sallii sen. Evästetiedosto sisältää yleensä sen verkkotunnuksen nimen, josta se on peräisin, sen "vanhentumisajan" ja yksittäisen, satunnaisesti valitun numeron, joka yksilöi kyseisen tiedoston. Tämäntyyppisen tiedoston avulla kerätyt tiedot auttavat mukauttamaan La Makeup Sp. z o.o.:n tarjoamia tuotteita yksilöllisten mieltymysten ja todellisten tarpeiden mukaan verkkokaupassa vierailevien henkilöiden osalta. Ne antavat myös mahdollisuuden kehittää yleisiä tilastoja vierailuista verkkokaupassa esiteltyjen tuotteiden luona. 

 

2. La Makeup Sp. z o.o. käyttää kahdenlaisia evästeitä:

 

a) Istuntoevästeet: selainistunnon päätyttyä tai tietokoneen sammuttamisen jälkeen tallennetut tiedot poistetaan laitteen muistista. Istuntoevästeiden mekanismi ei mahdollista henkilötietojen tai luottamuksellisten tietojen keräämistä asiakkaiden tietokoneilta.

b) Pysyvät evästeet: ne tallennetaan asiakkaan päätelaitteen muistiin ja pysyvät siellä, kunnes ne poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy. Pysyvien evästeiden mekanismi ei salli henkilötietojen tai luottamuksellisten tietojen keräämistä asiakkaiden tietokoneelta.

 

3. La Makeup Sp. z o.o. käyttää omia evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 

a) asiakkaan todentaminen verkkokaupassa ja asiakkaan istunnon varmistaminen verkkokaupassa (kirjautumisen jälkeen), minkä ansiosta asiakkaan ei tarvitse syöttää kirjautumistunnusta ja salasanaa uudelleen jokaisella verkkokaupan alasivulla;

b) analyysi ja tutkimus sekä yleisötarkastus, erityisesti sellaisten anonyymien tilastojen luominen, jotka auttavat ymmärtämään, miten Asiakkaat käyttävät Verkkokaupan verkkosivustoa, mikä mahdollistaa sen rakenteen ja sisällön parantamisen.

 

4. La Makeup Sp. z o.o. käyttää ulkoisia evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 

a) yleisten ja nimettömien staattisten tietojen kerääminen Google Analytics -analyysityökalujen avulla (ulkoisten evästeiden ylläpitäjä: Google Inc., joka sijaitsee Yhdysvalloissa);

b) Luotettavan sertifikaatin sääntöjen esittämiseen reliableregulamin.pl-sivuston kautta (ulkoisten evästeiden ylläpitäjä: Rzetelna Grupa sp.z o.o.o., jonka kotipaikka on Varsova).

 

5. Evästemekanismi on turvallinen Verkkokaupan Asiakkaiden tietokoneille. Erityisesti virukset tai muut ei-toivotut ohjelmistot tai haittaohjelmat eivät pääse tällä tavoin Asiakkaiden tietokoneisiin. Asiakkailla on kuitenkin selaimissaan mahdollisuus rajoittaa evästeiden pääsyä tietokoneisiinsa tai poistaa se käytöstä. Jos asiakas käyttää tätä vaihtoehtoa, verkkokaupan käyttö on mahdollista lukuun ottamatta toimintoja, jotka luonteensa vuoksi edellyttävät evästeitä.

 

6. Alla esitämme, miten voit muuttaa suosittujen verkkoselaimien asetuksia evästeiden käytössä:

a) Internet Explorer -selain;

b) Microsoft EDGE -selain;

c) Mozilla Firefox -selain;

d) Chrome- tai Chrome-mobiiliselain;

e) Safari tai Safari-mobiiliselain;

f) Opera-selain.

 

7. La Makeup Sp. z o.o. voi kerätä asiakkaiden IP-osoitteita. IP-osoite on numero, jonka Internet-palveluntarjoaja antaa Verkkokaupan kävijän tietokoneelle. IP-numeron avulla pääsee Internetiin. Useimmissa tapauksissa se osoitetaan tietokoneelle dynaamisesti, eli se muuttuu joka kerta, kun muodostat yhteyden Internetiin. La Makeup Sp. z o.o. käyttää IP-osoitetta diagnosoidessaan palvelimen teknisiä ongelmia, laatiessaan tilastollisia analyysejä (esim. määritettäessä, miltä alueilta kirjataan eniten käyntejä), verkkokaupan hallinnoinnissa ja parantamisessa hyödyllisenä tietona sekä turvallisuustarkoituksiin ja mahdollisten ei-toivottujen automaattisten ohjelmien tunnistamiseen verkkokauppapalvelimen sisältöä kuormittavan sisällön katseluun.

 

8. Verkkokauppa sisältää linkkejä ja viittauksia muille verkkosivustoille. La Makeup Sp. z o.o. ei ole vastuussa niihin sovellettavista tietosuojasäännöistä.

 

§ 4 Rekisteröityjen oikeudet

 

1. Oikeus peruuttaa suostumus - oikeusperusta: art. 7 sek. 3 GDPR.

a) Asiakkaalla on oikeus peruuttaa La Makeup Sp. z o.o.:n antama suostumus.

b) Suostumuksen peruuttaminen tulee voimaan suostumuksen peruuttamishetkestä.

c) Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta La Makeup Sp. z o.o.:n ennen sen peruuttamista lain mukaisesti suorittamaan käsittelyyn.

d) Suostumuksen peruuttaminen ei aiheuta asiakkaalle kielteisiä seurauksia, mutta se voi estää sellaisten palvelujen tai toimintojen käytön jatkossa, joita La Makeup Sp. z o.o. voi lain mukaan todistaa vain suostumuksella.

 

2. Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä - oikeusperusta: art. 21 GDPR.

 

a) Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa - asiakkaan erityistilanteeseen liittyvistä syistä - vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mukaan lukien profilointi, jos La Makeup Sp. z o.o. käsittelee hänen tietojaan oikeutetun edun perusteella, esim. La Makeup Sp. z o.o:n markkinointiin, verkkokaupan yksittäisten toiminnallisuuksien käyttöä koskevien tilastojen pitämiseen ja verkkokaupan käytön helpottamiseen sekä tyytyväisyystutkimukseen.

b) Sähköpostin muodossa tehty luopuminen tuotteita tai palveluita koskevien markkinointiviestien vastaanottamisesta merkitsee asiakkaan vastustusta hänen henkilötietojensa käsittelylle, mukaan lukien profilointi näitä tarkoituksia varten.

c) Jos Asiakkaan vastustus osoittautuu perustelluksi eikä La Makeup Sp. z o.o:lla ole muuta oikeusperustaa henkilötietojen käsittelylle, Asiakkaan henkilötiedot, joiden käsittelyä Asiakas on vastustanut, poistetaan.

 

3. Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") - oikeusperusta: art. 17 GDPR.

a) Asiakkaalla on oikeus pyytää kaikkien tai joidenkin henkilötietojen poistamista.

b) Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista, jos:

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai käsitelty;

b. peruuttaa erityisen suostumuksensa siltä osin kuin henkilötietoja on käsitelty hänen suostumuksensa perusteella;

c. hän vastusti tietojensa käyttöä markkinointitarkoituksiin;

d. henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti;

e. henkilötiedot on poistettava unionin lainsäädännössä tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyn oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, jonka alainen La Makeup Sp. z o.o. on;

f. henkilötietoja on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

 

c) Henkilötietojen poistamista koskevasta pyynnöstä huolimatta La Makeup Sp. z o.o. voi vastalauseen tai suostumuksen peruuttamisen yhteydessä säilyttää tiettyjä henkilötietoja siltä osin kuin käsittely on tarpeen vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi sekä sellaisen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, joka edellyttää käsittelyä EU:n lainsäädännössä tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä, johon La Makeup Sp. z o.o. kuuluu. Tämä koskee erityisesti seuraavia henkilötietoja: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, joita säilytetään La Makeup Sp. z o.o:n käyttöön liittyvien valitusten ja vaateiden käsittelyä varten, tai lisäksi kotiosoite/kirjeenvaihto-osoite, tilausnumero, joita tietoja säilytetään tehtyihin myyntisopimuksiin tai palvelujen tarjoamiseen liittyvien valitusten ja vaateiden käsittelyä varten.

 

4. Oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä - oikeusperusta: art. 18 GDPR.

 

a) Asiakkaalla on oikeus vaatia, että hänen henkilötietojensa käsittelyä rajoitetaan. Pyynnön esittäminen estää ennen sen käsittelyä tiettyjen toimintojen tai palvelujen käytön, joiden käyttö edellyttää pyynnön kattamien tietojen käsittelyä. La Makeup Sp. z o.o. ei lähetä mitään viestejä, mukaan lukien markkinointiviestejä.

b) Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojen käytön rajoittamista seuraavissa tapauksissa:

a. kun hän kyseenalaistaa henkilötietojensa oikeellisuuden - silloin La Makeup Sp. z o.o. rajoittaa niiden käyttöä tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen tarvittavaksi ajaksi, kuitenkin enintään 7 päiväksi;

b. kun tietojen käsittely on lainvastaista ja asiakas pyytää tietojen poistamisen sijasta niiden käytön rajoittamista;

c. kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin tai joita varten niitä käytettiin, mutta asiakas tarvitsee niitä vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

d. kun asiakas on vastustanut tietojensa käyttöä - silloin rajoitus tehdään siksi ajaksi, että voidaan harkita, onko asiakkaan etujen, oikeuksien ja vapauksien suojaaminen erityistilanteen vuoksi tärkeämpää kuin ne edut, joita ylläpitäjä ajaa käsitellessään asiakkaan henkilötietoja.

 

5. Oikeus tutustua tietoihin - oikeusperusta: art. 15 GDPR.

a) Asiakkaalla on oikeus saada ylläpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä henkilötietoja, ja jos näin on, asiakkaalla on oikeus:

a. saada pääsy henkilötietoihinsa;

b. saada tietoja käsittelyn tarkoituksista, käsiteltävien henkilötietojen luokista, näiden tietojen vastaanottajista tai vastaanottajaryhmistä, Asiakkaan tietojen suunnitellusta säilytysajasta tai tämän ajan määrittämisperusteista (jos tietojen käsittelyn suunniteltua kestoa ei ole mahdollista määritellä), Asiakkaan tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista ja oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle, näiden tietojen lähteestä, automaattisesta päätöksenteosta, mukaan lukien profilointi, ja turvatoimista, joita sovelletaan näiden tietojen siirtämisen yhteydessä Euroopan unionin ulkopuolelle;

c. saada kopio henkilötiedoistasi.

 

6. oikeus oikaista tietoja - oikeusperusta: art. 16 GDPR.

 

a) Asiakkaalla on oikeus pyytää ylläpitäjää korjaamaan välittömästi virheelliset henkilötietonsa. Ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset rekisteröidyllä on oikeus pyytää puutteellisten henkilötietojen täydentämistä, myös toimittamalla lisäselvitys, lähettämällä pyyntö tietosuojaselosteen 7 §:n mukaiseen sähköpostiosoitteeseen.

 

7. Oikeus tietojen siirrettävyyteen - oikeusperusta: art. 20 GDPR.

 

a) Asiakkaalla on oikeus saada henkilötietonsa, jotka hän on toimittanut ylläpitäjälle, ja lähettää ne sitten toiselle valitsemalleen henkilötietojen ylläpitäjälle. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää, että Ylläpitäjä lähettää henkilötiedot suoraan tällaiselle ylläpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tässä tapauksessa Ylläpitäjä lähettää asiakkaan henkilötiedot csv-tiedostona, joka on yleisesti käytetty, koneellisesti luettava muoto, jonka avulla saadut tiedot voidaan lähettää toiselle henkilötietojen ylläpitäjälle.

 

8. Jos Asiakkaalla on edellä mainituista oikeuksista johtuva oikeus, La Makeup Sp. z o.o. täyttää pyynnön tai kieltäytyy täyttämästä sitä välittömästi, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Jos La Makeup Sp. z o.o. ei kuitenkaan pyynnön monimutkaisuuden tai pyyntöjen lukumäärän vuoksi pysty täyttämään pyyntöä kuukauden kuluessa, se täyttää sen kahden seuraavan kuukauden kuluessa ja ilmoittaa asiakkaalle etukäteen - kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta - suunnitellusta määräajan pidentämisestä ja sen syistä.

 

9. Asiakas voi tehdä ylläpitäjälle valituksia, tiedusteluja ja pyyntöjä, jotka koskevat hänen henkilötietojensa käsittelyä ja hänen oikeuksiensa käyttämistä.

 

10. Asiakkaalla on oikeus vaatia La Makeup Sp. z o.o:lta kopioita vakiosopimuslausekkeista osoittamalla kysely tietosuojaselosteen 7 §:ssä ilmoitetulla tavalla.

 

11. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviraston puheenjohtajalle henkilötietojen suojaa koskevien oikeuksiensa tai muiden tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla myönnettyjen oikeuksiensa loukkaamisesta.

 

§ 5 Mieltymysten ja kiinnostusten mukaan mukautetut palvelut (profilointi)

 

1. Profiloinnilla tarkoitetaan kaikenlaista automatisoitua henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käytetään luonnollisen henkilön tiettyjen henkilökohtaisten tekijöiden arvioimiseksi, erityisesti luonnollisen henkilön työn vaikutuksiin, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkumiseen liittyvien näkökohtien analysoimiseksi tai ennustamiseksi.

 

2. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä automatisoidusti (profilointi); sillä ei kuitenkaan ole oikeudellisia vaikutuksia asiakkaisiin eikä se vaikuta samalla tavoin merkittävästi asiakkaiden tilanteeseen.

 

3. La Makeup Sp. z o.o.:n suorittama henkilötietojen profilointi koostuu asiakkaan tietojen käsittelystä automatisoidusti ja manuaalisesti käyttämällä niitä tiettyjen asiakasta koskevien tietojen arviointiin, erityisesti hänen henkilökohtaisten mieltymystensä ja kiinnostuksen kohteidensa analysointiin tai ennustamiseen.

 

4. Jotta La Makeup Sp. z o.o. voi tavoittaa Asiakkaan markkinointiviesteillä verkkokaupan verkkosivuston kautta, se käyttää omia evästemekanismejaan saadakseen tietoja Asiakkaan toiminnasta verkkokaupan verkkosivustolla. Yksityiskohtaiset tiedot käytetyistä evästeistä ovat kohdassa 3. Oikeusperusta - oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), joka koostuu markkinointiviestien mukauttamisesta mieltymysten ja etujen mukaan.

 

 

§ 6 Turvallisuuden hallinta - salasana

 

1. La Makeup Sp. z o.o. tarjoaa asiakkaille turvallisen ja salatun yhteyden, kun he siirtävät henkilötietoja ja kirjautuvat asiakastilille verkkosivustolla. La Makeup Sp. z o.o. käyttää SSL-sertifikaattia, jonka on myöntänyt yksi maailman johtavista yrityksistä Internetin kautta lähetettävien tietojen turvallisuuden ja salauksen alalla.

 

2. Jos Asiakas, jolla on tili Verkkokaupassa, on kadottanut minkä tahansa pääsysalasanan, Verkkokauppa mahdollistaa uuden salasanan luomisen. La Makeup Sp. z o.o. ei lähetä salasanamuistutusta. Salasana tallennetaan tietokantaan salatussa muodossa tavalla, joka estää sen lukemisen. Jotta voit luoda uuden salasanan, anna sähköpostiosoitteesi lomakkeella, joka on saatavilla Verkkokaupan kirjautumislomakkeen vieressä olevan linkin "Muistuta salasanaa" alla. Uusi salasana lähetetään automaattisesti rekisteröitymisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen tai tallennetaan tiliprofiilin viimeisimmän muutoksen yhteydessä.

 

3. La Makeup Sp. z o.o. ei koskaan lähetä mitään kirjeenvaihtoa, mukaan lukien sähköinen kirjeenvaihto, jossa pyydetään antamaan kirjautumistiedot, erityisesti asiakkaan tilin salasana.

 

§ 7 Muutokset tietosuojakäytäntöön

 

1. Tietosuojakäytäntö voi muuttua, mistä La Makeup Sp. z o.o. ilmoittaa asiakkaille 7 päivää etukäteen.

 

2. Pyydämme lähettämään kaikki tietosuojaselosteeseen liittyvät kysymykset osoitteeseen: [email protected].

 

3. Viimeisimmän muutoksen päivämäärä: 10. lokakuuta 2023.

 

Kirjaudu sisään

Salasanan palautus

soitamme sinulle takaisin!